Activitats

Cerca avançada


AMPLIACIÓ TERMINI -INSCRIPCIÓ ESTADES DE LLEURE D'ALPICAT 2022

Fins exhaurir les places.
Estades de Lleure condicionades per la COVID-19.
1r TORN: del 4 al 15 de juliol (de dilluns a divendres)
2n TORN: del 18 al 29 de juliol (de dilluns a divendres)
Documentació que cal adjuntar de cada infant/jove:
-Full d'autorització del participant (segons model)
-Fitxa de salut (segons model)
-Còpia de la TSI (targeta sanitària o MUFACE) de l'infant/jove
-Per tenir dret a la bonificació del 20%, còpia del carnet de família nombrosa o monoparental.
IMPORTANT! Heu d'adjuntar aquesta documentació a l'hora de fer la inscripció (NO MÉS DE 10 MB) o bé adjuntar-la posteriorment al mail lmartinez@alpicat.cat
ESTADES DE LLEURE D'ALPICAT 2022 - 2n torn -
IMPORTANT! cal adjuntar la documentació degudament omplerta i signada.
ESTADES DE LLEURE D'ALPICAT 2022- 1r torn -

Premonitors/es de Lleure 2022 - Alpicat

BENVINGUTS AL FORMULARI D'INSCRIPCIÓ AL CURS DE PREMONITOR/A DE LLEURE

Per a nois i noies de 4rt d'ESO, 1r i 2n de Batxillerat (15, 16 i 17 anys)

El curs es realitzarà en format presencial entre el 27 de juny i el 1 de juliol de 2022 (ambdòs inclosos), de les 09.00h a les 14.00h al Casal d'Alpicat.

Preu del curs: 60€ per a alumnes EMPADRONATS A ALPICAT (curs subvencionat per l'Ajuntament d'Alpicat) i 75€ per a alumnes NO EMPADRONATS A ALPICATNormativa del curs:

1. L’assistència a les sessions del curs és obligatòria. En cas d’absència, caldrà presentar instància per justificar-la, i no es pot superar mai el 15 % del total d’hores del curs. L’Equip Directiu de l’Escola de l’Esplai revisarà les justificacions de les absències i prendrà les accions que cregui oportunes en cada cas.


2. Es valorarà l’aprofitament del curs a través de l’assistència, l’actitud i l’aptitud (mitjançant l’elaboració de treballs o allò que es cregui oportú segons el curs).

3. No es podrà abandonar les instal·lacions on es realitza el curs sense previ avís al professor/a durant la sessió.

4. L’escola es reserva el dret d’ajornar i/o anul·lar qualsevol curs si el nombre d’alumnes inscrits no és suficient segons el seu criteri, tot i retornant l’import de la matrícula.

5. En els cursos en què s'hagi pagat un import de matrícula, un cop formalitzada la inscripció, si per causes alienes a la Fundació Verge Blanca l’alumne es dóna de baixa del curs, significarà la pèrdua del 20% de l’import total de la inscripció. Si la baixa es comunica durant els darrers 10 dies abans de l'inici del curs significarà la pèrdua del 75% de l'import total de la inscripció. Si la baixa es produeix un cop iniciat el curs, no hi haurà cap mena de devolució.

6. En qualsevol curs cal mantenir desconnectats els telèfons mòbils.

7. Es demana a l’alumnat que respecti l’ideari de la Fundació Verge Blanca. L’incompliment suposaria la pèrdua de la condició d’alumne.

8. Si no s'indica el contrari, tots els cursos són impartits en llengua catalana

EMPADRONATS/DES A ALPICAT Premonitors/es de Lleure 2022 - Alpicat
Inscripció dels i les alumnes empadronats/des a Alpicat
NO EMPADRONATS/DES A ALPICAT Premonitors/es de Lleure 2022 - Alpicat
Inscripció dels i les alumnes NO empadronats/des a Alpicat

CONTRACTE TEMPORAL - AUX. ADMINISTRATIU/VA-

Cal adjuntar el Currículum Vitae .
Durada del contracte, 3 mesos.
Lloc: Ajuntament d'Alpicat.
Data d'incorporació: immediata.
Requisits:
- Tenir titulació necessària per realitzar tasques d'auxiliar d'administratiu/va: Graduat escolar, ESO, Formació Professional, Cicles Formatius o equivalents.
- Estar en possessió del títol del nivell de suficiència de català C1, antic nivell C.
Termini presentació de CV: fins el 31/05/2022
CONTRACTE TEMPORAL - AUX. ADMINISTRATIU/VA-

HIPOPRESSIUS 2n trimestre 2022 (abril + maig + juny)

Activitat de gimnàstica abdominal hipopressiva a càrrec de la tècnica Núria Codina (Hipopressius Lleida)
Quan: Els dijous de 17:30h a 18:15h.
On: Sala La Unió d'Alpicat
Preu: 45€ trimestrals (sols hi ha la opció d'inscripció trimestral)
HIPOPRESSIUS 2n trimestre 2022 (abril + maig + juny)

{{ activar_acceso.socio.nombre_completo }}

{{ activar_acceso.error_msg }}