Activitats

Cerca avançada


BORSA DE TREBALL TEMPORAL DE MONITORS/ES PER A LES ESTADES DE LLEURE D'ALPICAT 2021, condicionada per la COVID-19

Formulari per a inscriure's en el procés de selecció per a la borsa de treball temporal de persones monitores a les Estades de Lleure que organitza l'Ajuntament d'Alpicat del 5 al 30 de juliol de 2021.
La documentació que s'ha d'adjuntar amb la inscripció és la següent: Currículum Vitae (CV), full d'autobaremació degudament omplert i signat més informe de vida laboral expedit per la Seguretat Social actualitzat. En cas de no poder adjuntar aquesta documentació juntament amb la inscripció, aquesta s'haurà d'enviar al correu electrònic esports@alpicat.cat abans del dia 22 d'abril del 2021 a les 23:59 hores.
La resta de documentació, titulacions, mèrits i comprovants d'experiència relacionada amb l'educació en el lleure, així com el certificat d'inexistència d'antecedents per delictes sexuals expedit després del 01/01/2021, s'hauran de portar el dia de l'entrevista personal en cas de ser convocats a la mateixa o quan així ho demani la Comissió Qualificadora. En cas de no disposar del certificat d'inexistència de delictes sexuals, el dia de l'entrevista es farà signar una declaració jurada de no existència dels mateixos així com una autorització per a comprovar la veracitat de la declaració.
Llista provisional de persones aspirants per ordre d'entrada el 26 d'abril de 2021
Es valoraran les candidatures rebudes a partir del 7 de maig de 2021 i posteriorment es convocarà a les persones seleccionades per a dur a terme l'entrevista personal durant el mes de maig.
La data prevista de publicació del llistat final de persones admeses és el dia 31 de maig del 2021 al web de l'Ajuntament d'Alpicat.
BORSA DE TREBALL TEMPORAL DE MONITORS/ES PER A LES ESTADES DE LLEURE D'ALPICAT 2020 - Grup - Copiar - Copiar

BORSA DE TREBALL TEMPORAL DE PREMONITORS/ES PER A LES ESTADES DE LLEURE D'ALPICAT 2021, condicionada per la COVID-19

Formulari per a inscriure's en el procés de selecció per a la borsa de treball temporal de persones premonitores a les Estades de Lleure que organitza l'Ajuntament d'Alpicat del 5 al 30 de juliol de 2021.
La documentació que s'ha d'adjuntar amb la inscripció és la següent: Currículum Vitae (CV), full d'autobaremació degudament omplert i signat més informe de vida laboral expedit per la Seguretat Social actualitzat. En cas de no poder adjuntar aquesta documentació juntament amb la inscripció, aquesta s'haurà d'enviar al correu electrònic esports@alpicat.cat abans del dia 22 d'abril del 2021 a les 23:59 hores.
La resta de documentació, titulacions, mèrits i comprovants d'experiència relacionada amb l'educació en el lleure, així com el certificat d'inexistència d'antecedents per delictes sexuals expedit després del 01/01/2021, s'hauran de portar el dia de l'entrevista personal en cas de ser convocats a la mateixa o quan així ho demani la Comissió Qualificadora. En cas de no disposar del certificat d'inexistència de delictes sexuals, el dia de l'entrevista es farà signar una declaració jurada de no existència dels mateixos així com una autorització per a comprovar la veracitat de la declaració.
Llista provisional de persones aspirants per ordre d'entrada el 26 d'abril de 2021.
Es valoraran les candidatures rebudes a partir del 7 de maig de 2021 i posteriorment es convocarà a les persones seleccionades per a dur a terme l'entrevista personal durant el mes de maig.
La data prevista de publicació del llistat final de persones admeses és el dia 31 de maig del 2021 al web de l'Ajuntament d'Alpicat.
BORSA DE TREBALL TEMPORAL DE PREMONITORS/ES PER A LES ESTADES DE LLEURE D'ALPICAT 2021

Hipopressius abril, maig i juny del 2021- Dijous de les 17.30h a les 18.45h

En funció de les restriccions i de la evolució de la pandèmia s'anirà variant la presencialitat i l'aforament de l'activitat. Les classes es podran fer mitjançant la plataforma zoom quan no estigui permès fer-les presencialment. Una altre format que s'aplicarà quan no es permeti l'assistència presencial del 100% de la gent inscrita serà el fer classe presencial en petits grups per torns i la resta mitjançant el zoom.
Hipopressius gener, febrer i març del 2021

{{ activar_acceso.socio.nombre_completo }}

{{ activar_acceso.error_msg }}