Activitats

Cerca avançada


ESTADES DE LLEURE D'ALPICAT 2021- Empadronats -

AMPLIACIÓ DE PLACES FINS A 180 PER TORN: atès que l'Ajuntament té disponibilitat de contractar més monitors, hem pogut ampliar els torns fins a 180 inscrits, a partir d'aquest topall no s'admetran més inscripcions a les estades de lleure 2021. Recordeu que hem de treballar amb les ràtios que ens venen marcades en les diferents directives.
Estades de Lleure condicionades per la COVID-19. No hi haurà servei de menjador
1r TORN: del 5 al 16 de juliol (de dilluns a divendres)
2n TORN: del 19 al 30 de juliol (de dilluns a divendres)
Documentació que cal adjuntar de cada infant/jove:
-Full d'autorització del participant i la fitxa de salut (segons model oficial)
-Declaració responsable en relació amb la situació de pandèmia generada per la COVID-19 (segons model oficial)
-Còpia de la TSI (targeta sanitària o MUFACE) de l'infant/jove
-Còpia del carnet vacunal de l'infant/jove
-Per tenir dret a la bonificació del 20%, còpia del carnet de família nombrosa o monoparental.
IMPORTANT! Heu d'adjuntar aquesta documentació a l'hora de fer la inscripció (NO MÉS DE 10 MB) o bé adjuntar-la posteriorment al mail lmartinez@alpicat.cat.
ESTADES DE LLEURE D'ALPICAT 2021- Empadronat/da - 1r torn -
Data d'inscripció vençuda
ESTADES DE LLEURE D'ALPICAT 2021- 2n torn -

Hipopressius abril, maig i juny del 2021- Dijous de les 17.30h a les 18.45h

En funció de les restriccions i de la evolució de la pandèmia s'anirà variant la presencialitat i l'aforament de l'activitat. Les classes es podran fer mitjançant la plataforma zoom quan no estigui permès fer-les presencialment. Una altre format que s'aplicarà quan no es permeti l'assistència presencial del 100% de la gent inscrita serà el fer classe presencial en petits grups per torns i la resta mitjançant el zoom.
Hipopressius gener, febrer i març del 2021

{{ activar_acceso.socio.nombre_completo }}

{{ activar_acceso.error_msg }}