Inscripció

ESTADES DE LLEURE D'ALPICAT 2021- Empadronats -: ESTADES DE LLEURE D'ALPICAT 2021- Empadronat/da - 1r torn -

AMPLIACIÓ DE PLACES FINS A 180 PER TORN: atès que l'Ajuntament té disponibilitat de contractar més monitors, hem pogut ampliar els torns fins a 180 inscrits, a partir d'aquest topall no s'admetran més inscripcions a les estades de lleure 2021. Recordeu que hem de treballar amb les ràtios que ens venen marcades en les diferents directives. SARS-Cov-2. Es seguiran les línies generals que s'han d'aplicar, durant el context excepcional actual i que vindran marcades pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el Departament de Salut, el Departament d'Interior i el PROCICAT.

05/07/2021

16/07/2021
Acceptes els termes i condicions d'ús?. Veure termes i condicions


Funciona amb Reservaplay ®

info@softneos.com

v4.44.6 - l'última actualització va ser el 15/06/2021