Inscripció

BORSA DE TREBALL TEMPORAL DE PREMONITORS/ES PER A LES ESTADES DE LLEURE D'ALPICAT 2021, condicionada per la COVID-19: BORSA DE TREBALL TEMPORAL DE PREMONITORS/ES PER A LES ESTADES DE LLEURE D'ALPICAT 2021

Important aportar: Full autobarem (degudament omplert i signat), Currículum Vitae actualitzat i Informe de vida laboral actualitzada.

05/07/2021

30/07/2021
Acceptes els termes i condicions d'ús?. Veure termes i condicions